ถามแพทย์

 • คนมีเชื้อhivเป็นเภสัชได้ไหม

 • คนที่มีเชื้อhivสามารถเรียนเภสัช หรือ เป็นเภสัชได้ไหมคะ 

  ขอบคุณค่ะ

  พีเค ปอมปอม  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ พีเค ปอมปอม

  การเข้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์นั้น จะมีการคัดกรองโรคที่สามารถติดต่อกันผ่านทางเลือดและสารคัดหลั่งเช่นโรค hiv โรคไวรัสตับอักเสบบีหรือซีร่วมด้วย

  ซึ่งถึงแม้จะมีการติดเชื้อ จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เพียงแต่ควรทราบไว้ เพื่อป้องกันการส่งต่อเชื้อไปยังผู้อื่นหรือผู้ร่วมงานระหว่างการทำงาน

  แนะนำการสอบถามกับสถาบันที่ศึกษาอีกครั้ง เพราะจะมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันออกไป