ถามแพทย์

 • ประจำเดือนหาย 1 ม.ค.วันที่ 9-10 ม.ค. มีตกขาวมาก วันที่ 12 ม.ค. มีเลือดออก เกิดจากอะไร

 •  Jessie
  สมาชิก
  แฟนหายเป็นประจำเดือนวันที่ 1 มค. แล้วต่อมา วันที่9-10มีอาการตกขาวเยอะแล้วพอมาเช้าวันที่12ม.ค มีตกขาวสีน้ำตาลเข้มแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นเลือดสดอยากสอบถามว่าอาการนี้คืออาการอะไรครับ

  สวัสดีค่ะ คุณผู้ใช้งาน,

                      หากประจำเดือนหมดวันที่ 1 ม.ค. แล้ววันที่ 9-10 ม.ค. มีตกขาวมาก วันที่ 12 ม.ค. ได้มีเลือดออกมา เลือดดังกล่าวอาจเกิดจาก

                      - เลือดออกช่วงไข่ตก โดยเลือดจะออกในช่วงกึ่งกลางของรอบประจำเดือน ปริมาณเลือดจะมีเพียงเล็กน้อยและออกเพียงแค่ 1 วัน

                  -  มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม เป็นต้น โดยเลือดที่ออกก่อนหน้านั้น อาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้

                   - มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                   - มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น แต่มักพบในวัยกลางคนขึ้นไป

                  - มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ

                 -  ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด  ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น    

                  หากเลือดออกในช่วงประมาณกึ่งกลางของรอบเดือน และมาเพียง 1 วันแล้วหายไป และมีปริมาณที่น้อยมาก ก็น่าจะเป็นเลือดออกวันไข่ตกได้ แต่หากเลือดมีปริมาณมาก หรือออกนานเกิน 1 วัน ก็ไม่น่าใช่เลือดออกช่วงไข่ตก ซึ่งในกรณีนี้ หากเคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ และยังคงมีเลือดผิดปกติออกมาอีกเรื่อยๆ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ