ถามแพทย์

 • การมีเพศสัมพันธ์ ถ้าต่ายฝ่ายต่างไม่มีเชื้อ ใส่ถุงยางป้องกัน จะมีโอกาสติดเชื้อไหม

 •  Rassa
  สมาชิก
  ที่ผมเข้าใจคือ เวลามีเพศสัมพันธ์กันฝ่ายหนึ่งไม่มีเชื้อ แล้วถ้าอีกฝ่ายมีเชื้อเอดส์ก็สามารถติดต่อกันได้ แล้วถ้าต่างฝ่ายต่างไม่มีเชื้อเอดส์ เวลามีเพศสัมพันธ์กันแล้วไม่ไส่ถุงจะสามารถ เกิดการติดเชื้อไหมครับ ต่างฝ่ายต่างไม่มีเชื้อแล้วมีเพศสัมพันธ์กัน
  Rassa  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Rassa

  โรคเอดส์เกิดจากการติดเชื้อไวรัส hiv ซึ่งเป็นไวรัสที่ติดต่อกันผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน คือมีการสัมผัสกันของเยื่อบุอวัยวะเพศ หรืออาจเกิดจากสารคัดหลั่งที่มีเชื้อมาโดนที่เยื่อบุอื่นๆเช่นเยื่อบุตา ปาก หรือจมูก หรือการใช้ของมีคมเช่นเข็มฉีดยาร่วมกัน การรับเลือด เป็นต้น

  หากทั้งสองฝ่ายที่มีเพศสัมพันธ์กัน ไม่มีเชื้อไวรัส hiv นั้น ก็จะไม่สามารถส่งต่อโรคให้กันได้ แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งโรคนี้มีระยะฟักตัวค่ะ หากเพิ่งรับเชื้อมาใหม่ภายใน 3 เดือน อาจจะยังตรวจไม่พบจากในเลือด

  ดังนั้นจึงแนะนำว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เราไม่แน่ใจประวัติ ควรจะต้องใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันไว้ตลอดทุกครั้งจะดีที่สุดค่ะ หากไม่สบายใจ สามารถพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยง hiv อีกครั้งได้ การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เราไม่ทราบประวัติแน่ชัดมีโอกาสรับเชื้อได้เหมือนกัน อาจจะมีการรับยาต้านและเจาะเลือดติดตามต่อไป