ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 23-25 ต.ค. วันที่ 2 พ.ย. ได้กินยาคุมฉุกเฉิน แล้ววันที่ 7 และ 21 พ.ย. ได้มีเลือดออก เกิดจากอะไร

 •  gayuji
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาวันที่23 ต.ค หายวันที่25 มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน27-29 แล้ววันที่2มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกัน กินยาคุมฉุกเฉิน วันที่2 วันที่7มีอาการเลือดออกตามช่องคลอดกะปริบกะปรอย สีจางๆ วันที่21 มีเลือดออกกะปริบกะปรอยเหมือนเดิม เกิดเพราะสาเหตุอะไรคะ ประจำเดือนยังไม่มา

  สวัสดีค่ะ คุณ gayuji,

                      หากประจำเดือนมาวันที่ 23 ต.ค. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 27-29 ต.ค. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 5-7 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีน้อยมาก ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 2 พ.ย. ถือว่าเลยระยะปลอดภัยไปแล้ว แต่หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินไป ยาคุมฉุกเฉินก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณหนึ่ง

                        สำหรับเลือดที่ออกในวันที่ 7 พ.ย. น่าจะเป็นเลือดที่เกิดจากผลของยาคุมฉุกเฉินได้ เนื่องจากไม่ใช่ช่วงวันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา

                        ส่วนเลือดที่ออกในวันที่ 21 พ.ย.นั้น อาจเป็นประจำเดือนได้ แต่หากมาเพียง 1 วันแล้วหายไป ก็อาจไม่ใช่ประจำเดือน แต่เกิดจากการทำงานผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ จากผลของยาคุมฉุกเฉินได้ 

                         แนะนำควรสังเกตอาการต่อไปก่อน หากไม่ได้มีเลือดออกผิดปกติออกมาอีกเรื่อยๆ ไม่ได้มีปวดท้องน้อย ก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรค่ะ