ถามแพทย์

 • การใช้ผ้าขนหนูร่วมกับผู้ป่วย hiv ทำให้ติดเชื้อได้ไหม

 •  eath123
  สมาชิก

  การใช้ผ้าขนหนูร่วมกับผู้ป่วย hiv ทำให้ติดเชื้อได้ไหมครับ

  eath123  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณeath123

  ช่องทางการติดต่อของโรค HIV  เช่น การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันด้วยถุงยางอนามัย การสัมผัสสารคัดหลั่งจากเยื่อบุตา ปาก อวัยวะเพศของกันและกัน การใช้ของมีคมร่วมกัน หรือของใช้ส่วนตัวที่มีสารคัดหลั่งติดอยู่ร่วมกัน การที่สารคัดหลั่งหรือเลือดมาโดนแผลเปิดขนาดใหญ่ที่ผิวหนัง เป็นต้น

  ดังนั้นการใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว ที่ต้องมีการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆของร่างกายร่วมกัน อาจเป็นสาเหตุทำให้ติดโรคได้

  แต่อย่างไรก็ตามจากลักษณะการสัมผัสดังกล่าวมา มีโอกาสติดเชื้อได้น้อยมากๆ เพราะถ้าสารคัดหลั่งที่ติดอยู่แห้งๆไปแล้ว และมาโดนแค่ผิวหนังภายนอก โอกาสที่จะเชื้อจะทำให้เกิดการก่อโรคมีได้น้อย แต่แนะนำการแยกของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่นจะดีที่สุดค่ะ

  eath123  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณeath123

  ช่องทางการติดต่อของโรค HIV  เช่น การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันด้วยถุงยางอนามัย การสัมผัสสารคัดหลั่งจากเยื่อบุตา ปาก อวัยวะเพศของกันและกัน การใช้ของมีคมร่วมกัน หรือของใช้ส่วนตัวที่มีสารคัดหลั่งติดอยู่ร่วมกัน การที่สารคัดหลั่งหรือเลือดมาโดนแผลเปิดขนาดใหญ่ที่ผิวหนัง เป็นต้น

  ดังนั้นการใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว ที่ต้องมีการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆของร่างกายร่วมกัน อาจเป็นสาเหตุทำให้ติดโรคได้

  แต่อย่างไรก็ตามจากลักษณะการสัมผัสดังกล่าวมา มีโอกาสติดเชื้อได้น้อยมากๆ เพราะถ้าสารคัดหลั่งที่ติดอยู่แห้งๆไปแล้ว และมาโดนแค่ผิวหนังภายนอก โอกาสที่จะเชื้อจะทำให้เกิดการก่อโรคมีได้น้อย แต่แนะนำการแยกของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่นจะดีที่สุดค่ะ