ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์แบบชาย-ชาย ไม่ได้ใส่ถุงยาง มีโอกาสติดเชื้อ HIV ไหม ไม่เคยมีกับคนอื่นมาก่อน

 •  Supavitch Tantayanon
  สมาชิก
  การมีเพศสัมพันธ์แบบชาย ชาย ไม่ได้ใส่ถุงยาง โดยที่ทั้งคู่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นเลย จะมีโอกาสติดเชื้อHIVไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Supavitch Tantayanon,

                      หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ได้มีเชื้อ HIV อยู่ การมีเพศสัมพันธ์ ก็จะไม่ได้ทำให้เกิดการติดเชื้อ HIV ได้ แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเชื้ออยู่ (ซึ่งไม่จำเป็นต้องติดมาจากการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น เช่น ติดมาจากการรับเลือด เป็นต้น) เมื่อมีเพศสัมพันธ์ อีกฝ่ายก็ย่อมมีโอกาสติดเชื้อได้

                      นอกจากนี้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีโรคอื่นๆ อยู่ ซึ่งอาจไม่ได้ติดมาจากการมีเพศสัมพันธ์มาก่อน เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบีหรือซี เป็นต้น เมื่อมีเพศสัมพันธ์ ก็ย่อมจะมีโอกาสติดเชื้อได้ค่ะ ดังนั้น เพื่อให้ปลอดภัย ทั้ง 2 ฝ่ายควรไปตรวจเลือดหาโรคต่างๆ ก่อน หรือควรสวมถุงยางอนามัยป้องกันทุกครั้ง รวมถึงการมีคู่นอนเพียงคนเดียวค่ะ