ถามแพทย์

  • ตอนนี้ตั้งครรภ์ได้ 8 เดือนแล้ว ยังไม่ได้ฝากท้อง จะฝากท้องตอนนี้ ยังทันไหม

  • 8เดือนแล้วยังไม่ได้ฝากท้องถ้าฝากตอนนี้ทันไหมค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ เป็นคน ที่เธอไม่รัก,

                         โดยปกติแล้ว เมื่อเริ่มตั้งครรภ์ ก็ควรจะต้องไปฝากครรภ์แต่เนิ่นๆ เพื่อตรวจร่างกาย ตรงจเลือดและปัสสาวะ รับวัคซีน คือ บาดทะยัก และตรวจติดตามการตั้งครรภ์เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ และให้การคลอดเป็นไปอย่างปลอดภัยที่สุดทั้งมารดาและทารกในครรภ์ค่ะ

                         หากในตอนนี้ ตั้งครรภ์ได้ 8 เดือนแล้ว ยังไม่เคยไปฝากครรภ์ ก็ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว แม้จะช้าไป แต่อย่างน้อย ก็จะได้มีการตรวจร่างกายและตรวจเลือด เตรียมความพร้อมก่อนที่จะถึงเวลาคลอดจริงๆ เพราะหากไปคลอด โดยที่ไม่เคยได้ตรวจครรภ์เลยสักครั้ง ก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ทั้งกับตัวคุณแม่เอง และทารกในครรภ์ด้วยค่ะ ดังนั้น ก็ควรรีบหาเวลาไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจครรภ์โดยเร็วค่ะ