ถามแพทย์

 • การอาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อวัณโรคที่พึ่งตรวจพบเชื้อ จะมีวิธีการป้องกันอย่างไร

 • สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าการอาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อวัณโรคที่พึ่งตรวจพบเชื้อ จะมีวิธีการป้องกันอย่างไรคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ สายฝน นาคนทรง,

                       หากเพิ่งตรวจพบว่าเป็นวัณโรคปอด โอกาสในการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นย่อมมีได้มาก โดยเฉพาะช่วงในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกของการรักษา ดังนั้นสิ่งที่ควรทำได้แก่

                      - การใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายจากการไอและจาม 

                     - ห้ามการจูบ การหอมกับผู้ป่วย

                    -  ในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคสูง เช่น ผู้ติfเชื้อ HIV เด็กทารกและเล็ก ควรแยกกันอยู่อาศัย

                     - แยกการกินอาหาร ไม่ควรใช้ช้อนส้อม จานชาม แก้วน้ำร่วมกัน

                     - ห้ามใช้ของส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดตัว เครื่องสำอาง รวมถึงเสื้อผ้า

                      - แยกห้องนอน 

                      - ภายในบ้าน ควรเปิดหน้าต่างเพื่อให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและให้แสงแดดส่องถึง เพราะแสงแดดและความร้อนจะทำลายเชื้อวัณโรคได้ดี

                       - ซักผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ปลอกหมอนทุกสัปดาห์ และนำที่นอน หมอนตากแดดบ่อยๆ 

                       - หากไม่จำเป็นไม่ควรออกไปที่ที่มีผู้คนแออัด เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า รถโดยสารสาธารณะ

                        หลังจากทานยาครบ 2 เดือน และตรวจไม่พบเชื้อจากเสมหะแล้ว และไม่มีอาการต่างๆ เช่น ไอ มีไข้ หอบเหนื่อย อ่อนเพลีย น้ำหนักลด อีกต่อไป จึงจะถือว่าเข้าสู่ระยะไม่แพร่เชื้อแล้ว สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นปกติ นอนในห้องเดียวกันกับผู้อื่นได้ ทานข้าวร่วมกันได้