ถามแพทย์

  • การตรวจanti-hiv

  •  Friday479
    สมาชิก
    เรียนคุณหมอครับ. คือใบตรวจเขียนว่า anti hiv (combi) nagative สอบถามที่รพ.ใช้นำ้ยาgen4 ครับ แต่ในใบตรวจไม่เห็นเขียนคำว่antigen ครับเลยไม่มั่นใจว่าเขาควบคู่เลยหรือป่าว ตรวจที่ 55 วัน เชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดครับ ก่อนหน้านี้ก็ตรวจ antigen ไม่ทราบน้ำยาที่ 34 วันหลังเสี่ยง และตรวจantibody ที่19วันหลังเสี่ยง เคสผมสบายใจได้มากน้อยเพียงใดครับ