ถามแพทย์

 • การตรวจหาโรค Toxoplasma gondii ในอุจจาระแมวที่ติดต่อมาสู่คน สามารถตรวจได้หลังจากรับเชื้อกี่วัน

 •  Jaggapong Infantry
  สมาชิก
  โรค Toxoplasma gondii หากคนเราติดเชื้อโรคชนิดนี้ สามารถที่จะตรวจหาเชื้อได้หลังจากรับเชื้อมากี่วันครับ

   สวัสดีค่ะ คุณ Jaggapong Infantry

  การตรวจหาเชื้อ Toxoplasma gondii จะตรวจเมื่อสงสัยว่ามีการติดเชื้อนี้นะคะ ซึ่งคนทั่วไปที่มีภูมิคุ้มกันโรคปกติ ร่างกายจะไม่เกิดอาการผิดปกติหรือการติดเชื้อเมื่อได้รับเชื้อชนิดนี้ค่ะ

  แต่หากคนไข้มีภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่อง มีรับเชื้อนี้จะมีโอกาสเกิดโรคได้ค่ะ

  โดยระยะฟักตัวของเชื้อในร่างกายอยู่ประมาณ 5-23 วันจึงทำให้เกิดอาการของโรคนะคะ