ถามแพทย์

 • การตรวจด้วย nat หลังเสี่ยง 14 วัน ปิดเคสได้ไหม

 • ผมไปตรวจ hiv ที่ คลินิก นิรนาม ผมสงสัยว่า ภ้าผล nat 14 วัน ของผม ปกติ สามารถปิดเคสได้เลยไหม
  ณฤทธิ์ วุฒิเกตุ  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ กลม

  การตรวจหาการติดเชื้อ HIV ด้วยการตรวจหาภูมิคุ้มกันที่มีต่อเชื้อร่วมกับตรวจหาตัวเชื้อเอง ที่น่าจะหมายถึงวิธี nat ดังกล่าวมานั้น จะเริ่มตรวจพบได้ที่ 21 วันหรือ 3 สัปดาห์ แต่จะตรวจได้เกือบ 100% ที่ 12 สัปดาห์ 

  ดังนั้นตอนนี้น่าจะยังปิดเคสไม่ได้ ถ้าผ่านมาแค่ 14 วัน แนะนำกลับไปตรวจเลือดตามที่แพทย์นัดต่อไป

  และในระหว่างนี้ควรหลีกเลี่ยงการไปรับเชื้อเพิ่มเติม มีเพศสัมพันธ์ให้ป้องกันด้วยถุงยางอยามัยทุกครั้ง ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่น