ถามแพทย์

 • การตรวจคัดกรองโรคติดต่อครับ

 •  kungvolmakkk
  สมาชิก
  ผมอยากทราบว่าถ้าสมมุติว่าเรารับเชื้อ hiv พร้อมกับไวรัสตับอักเสพซีจะทำให้ระยะวินโดน์พรีเรียดของ anti hiv มากกว่า 90 วันหรือเปล่าครับ แล้วถ้ามีผลจริงจะสามารถปิดเคสกรณีแบบนี้ได้ที่กี่วันขึ้นไปครับ

   สวัสดีค่ะ คุณ kungvolmakkk

  การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ไม่ทำให้วินโดว์พีเรียดของการตรวจเลือด anti_HIV เปลี่ยนแปลงไปนะคะ

  แนะนำคุณ kungvolmakkk ให้ไปติดตามการตรวจตามนัดของแพทย์ที่ดูแลนะคะ