ถามแพทย์

 • การกินปูทะเล ปูม้าดอง กุ้งแช่น้ำปลา อาหารดิบ จะมีอันตรายไหม

 •  Nadia Lee Piew
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะอยากรบกวนสอบถามค่ะ  ปูทะไลไข่ดอง ปูม้าดอง  กุ้งแช่น้ำปลา ซึ่งล้สนแล้วเป็นอาหารดิบๆ แบบนี้มีอันตรายไหมคะ เคยได้ยินว่ามีโอกาศเป็นพยาธิใบไม้ในปอด ในตับได้จริงไหมคะ

  สวัสดีครับ คุณ Nadia Lee

  การกินอาหารสด ย่อมเสี่ยงต่อเชื้อโรคแน่นอนครับ  โดยเฉพาะปูน้ำจืด  ส่วนปูทะเลก็มีเชื้อ อหิวาเทียม เชื้อ โรคมากมาย ที่ทำให้ลำไส้อักเสบถ่ายเหลวได้  มีรายงานโรคนี้ ในจังหวัดเพชรบรูณ์ สระบุรี นครนายก เชียงราย น่าน เลย ราชบุรี

  การติดต่อโรค

        คนและสัตว์ติดต่อโรคได้โดยการกินปูและกุ้งน้ำจืดบางชนิดที่ดิบๆ เช่น ปูน้ำตก ปูลำห้วย ปูป่า กุ้งฝอย ที่มีตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ปอดอยู่ ตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิจะไชทะลุผนังลำใส้เล็กส่วนต้นออกสู่ช่องท้องผ่านกระบังลมเข้าฝังตัวในปอด
  เจริญเป็นตัวเต็มวัยอยู่ในถุงหุ้ม และออกไข่สีเหลืองอมน้ำตาลจำนวนมาก ไข่จะออกมากับเสมหะและบางครั้งอาจพบตัวพยาธิในเสมหะด้วย ถ้าคนไข้กลืนเสมหะอาจพบไขพยาธิในอุจจาระ ไข่ที่ปนเปื้อนในน้ำจะเจรฺญเติบโตในหอยและปูตามลำดับ

  โรคพยาธิใบไม้ปอด Paragonimus westermani. โรคพยาธิใบไม้ปอด เป็นโรคที่เกิดจากพยาธิใบ้ไม้ Paragonimus westermani เข้าไปอยู่ในปอด ทำให้มีอาการไอเรื้อรังและไอเป็นเลือด

  ส่วนพยาธิใบไม้ในตับ ก็พบได้มากในอาหารดิบ ปลาน้ำจืด เช่น ปลาร้า ปลาส้ม ในปูไม่ค่อยมีครับ 

  ดังนั้น ไม่ควรทานครับ ควรทานที่เป็นอาหารสุกแล้ว   และปัจจุบันนี้มีงานวิจัยพบว่า ปลาทะเลของไทย มีเศษ ไมโครพลาสติก ที่คนทิ้งลงทะเลแล้วสัตว์น้ำกินเข้าไปแทรกยอยู่ในลำไส้ กระเพาะอาหาร เฉลี่ย ตัวละ 78 ชิ้น ซึ่ง ไมโครพลาสติกนี้ถ้าคนกินเข้าไปก็สามารถก่อให้เกิดมะเร็งได้ เพราะย่อยสลายไม่ได้