ถามแพทย์

 • การกระตุ้นพิษสุนัขบ้าค่ะ

 •  Aer Saija
  สมาชิก
  เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแบบครบคอร์สไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 63 ต่อมาได้กระตุ้นไป 1 เข็มเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 64 ต่อมาวันนี้น้ำลายสุนัขเข้าตา ปาก จมูก และ โดนบาดแผล ต้องไปฉีดกระตุ้นอีกไหมค่ะ
  Aer Saija  พญ.นรมน
  แพทย์

  https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0-4