ถามแพทย์

 • ตรวจ anti HIV ที่ 15 วัน ผลเป็นลบ หมอนัดตรวจอีก 3 อาทิตย์ ผลจะเป็นบวกไหม ทำออรัลเซ็กส์มา

 •  Zai Chit
  สมาชิก
  ตรวจเลือดที่15วัน anti hiv เปน ลบคับ หมอนัดตรวจอีก 3อาทิตย์ อยากทราบว่า มีโอกาส ที่ผลจะเปลี่ยนมาแมั้ยคับ(เสี่ยงจากการ ออรัลเซ็กซ์)

   สวัสดีค่ะ คุณ Zai Chit,

                      การทำออรัลเซ็กส์ หากเป็นการถูกสอดใส่ทางปาก จะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ประมาณ 0.04% 

                      ส่วนการตรวจหาเชื้อ HIV หากเป็นการตรวจหา HIV ด้วยน้ำยา fourth generation จะเริ่มตรวจพบได้ที่ 2 สัปดาห์หลังจากติดเชื้อ และตรวจพบได้เกือบ 100% ที่ 3-4 สัปดาห์หลังจากติดเชื้อมา อย่างไรก็ตาม หากตรวจแล้วผลเป็น negative มีคำแนะนำให้ตรวจซ้ำอีกครั้งที่ 8 สัปดาห์ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นหากได้ใช้การตรวจด้วยวิธีนี้ การตรวจที่ 15 วันหลังจากมีความเสี่ยงมา ผลจึงยังอาจไม่แน่นอน ควรตรวจซ้ำที่ 3-4 สัปดาห์ดังที่แพทย์แนะนำ