ถามแพทย์

 • กระดูกต้นขากลางข้างซ้ายหัก จะเดินได้ประมาณกี่เดือน

 • กระดูกต้นขากลางข้างซ้ายหักจะพักฟื้นเดินได้ประมาณกี่เดือนครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ เลอศักดิ์ กลิ่นบางพูด,

                      หลังจากที่กระดูกหัก กระดูกจะเริ่มติดที่ประมาณ 4-6 สัปดาห์ และจะติดสนิทที่ประมาณ 4 - 6 เดือน ซึ่งกระดูกจะติดดีหรือไม่ดี ติดเร็วหรือติดช้านั้น จะ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น

                     - ถ้าอายุน้อยกระดูกจะติดดีและเร็วกว่าอายุมาก

                     - กระดูกที่หักเคลื่อนที่ไม่มากก็จะติดดีกว่ากระดูกที่หักแล้วเคลื่อนที่มาก

                     - กระดูกหักหลายชิ้น ก็จะติดช้า

                     - ถ้ามีการติดเชื้อของกระดูก ก็จะติดช้า

                     - กระดูกที่แตกเข้าในข้อ ก็จะติดช้า

                     - ถ้าไม่ทำกายภาพบำบัด ไม่ออกกำลังของกล้ามเนื้อ กระดูกก็จะติดช้า

                      - การทานอาหารที่มีแคลเซี่ยมสูง ก็จะช่วยให้กระดูกติดเร็วขึ้น

                      ดังนั้น หลังการผ่าตัดกระดูกที่หัก ต้องใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน จึงจะสามารถเดินได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้า แต่กระดูกจะแข็งแรงจนสามารถทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาต่างๆ ได้ ก็จะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 1 ปีครึ่งค่ะ