ถามแพทย์

 • มีนัดฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข็มที่ 5 วันที่ 8 มี.ค. และวัคซีน sinovac เข็มที่ 2 วันที่ 25 มี.ค จะฉีดได้ไหม

 •  Denny
  สมาชิก
  ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด Sinovac เข็มแรกเมื่อ 4 มี.ค. นัดเข็มสองนัด 25 มี.ค. แต่สัปดาห์หน้ามีนัดฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข็มที่ห้า วันที่ 8 มี.ค. จะสามารถฉีด Rabies ได้ไหม หรือควรเว้น 14 วัน เป็น 19 มี.ค. แล้วเลื่อนเข็มที่สองของ Sinovac ให้ห่างอีกเป็นประมาณวันที่ 5 เม.ย.

  สวัสดีค่ะ คุณ Denny,

                      หากมีนัดฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเข็มที่ 5 วันที่ 8 มี.ค. ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้น สามารถที่จะฉีดล่าช้ากว่ากำหนดได้ อย่างไรก็ตาม ก็ควรที่จะไปฉีดให้ตรงตามเวลา ทั้งนี้ หากมีนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 วันที่ 25 มี.ค. ซึ่งไม่ได้ตรงกับวันที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า โดยมีระยะห่างถึง 17 วัน ดังนั้น ก็ไม่น่ามีผลอะไรค่ะ

                      ดังนั้น แนะนำควรไปฉีดวัคซีนทั้ง 2 โรค ตามกำหนดวันนัดเดิมค่ะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการเกิดโรคจะดีกว่าค่ะ