ถามแพทย์

 • ทำไมเด็กที่น้ำหนักมากถึงเป็น polycythemia ได้ มารดาไม่ได้เป็นเบาหวาน

 •  poppyexo8@gmail.com
  สมาชิก

  ทำไมเด็กที่น้ำหนักมากถ้าเทียบกับอายุครรภ์ถึงเป็นpolycythemiaคะในกรณีที่แม่ไม่ได้เป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์ทำไมถึงเป็นได้คะ  

  สวัสดีค่ะ คุณ poppyexo8@gmail.com,

                      ภาวะเลือดข้น (polycythemia) ในทารกแรกเกิด อาจเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น 

                      1. ทารกในครรภ์ได้รับออกซิเจนต่ำ จากหลายสาเหตุ เช่น

                         - มารดาสูบบุหรี่ หรืออยู่ใกล้ที่สูบบุหรี่

                         - มารดาเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์

                          - มีพยาธิสภาพที่รก

                         - มีภาวะขี้เทาปนในน้ำคร่ำ เช่น ตั้งครรภ์เกินกำหนด 

                         - อาศัยอยู่ในที่สูง เช่น ภูเขาสูงๆ 

                         - มีภาวะทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้า (IUGR) ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัย  เช่น  มีภาวะรกเกาะต่ำ ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด มารดาเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต โรคเกี่ยวกับปอด โรคโลหิตจาง  โรคที่เกิดจากการติดเชื้อบางชนิดอย่างโรคหัดเยอรมัน ซิฟิลิส เป็นต้น การตั้งครรภ์แฝด มีภาวะน้ำคร่ำน้อย นอกจากนี้ น้ำหนักตัวของมารดาที่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม หรือมีภาวะทุพโภชนการ ดื่มแอลกอฮอล์ ใช้สารเสพติด ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ทารกเสี่ยงต่อภาวะ IUGR ได้

                      2. น้ำหนักทารกแรกเกิด ≥4,000 กรัม หรือน้อยกว่า <2,500 กรัม

                      3. ทารกมีความผิดปกติของโครโมโซม

                     ดังนั้น แม้มารดาจะไม่ได้เป็นเบาหวาน แต่หากมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น การที่ทารกมีน้ำหนักตัวมากดังกล่าว ก็อาจทำให้ทารกมีภาวะเลือดข้นได้ค่ะ