ถามแพทย์

 • ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กับวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ต้องฉีดห่างกันกี่วัน แล้ววัคซีนมะเร็งปากมดลูกต้องฉีดตรงตามวันนัดไหม

 •  Love ❤️
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะคุณหมอ อยากจะถามว่าถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กับวัคซีนมะเร็งปากมดลูกต้องฉีดห่างกันกี่วัน แล้ววัคซีนมะเร็งปากมดลูกจำเปนต้องฉีดตรงกันทั้ง3โดสไหมค่ะ ถ้าฉีดไม่ตรงวันกัน แต่ฉีดภายในเดือนที่เขากำหนดจะได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Love,

                       การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ นั้น สามารถฉีดพร้อมกันได้ เพียงแต่ หากฉีดพร้อมกัน อาจเกิดผลข้างเคียงของแต่ละวัคซีนขึ้นพร้อมๆ กัน เราก็อาจรู้สึกไม่สบายร่างกายได้ค่ะ ดังนั้น หากต้องการหลีกเลี่ยงอาการของผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ก็ควรฉีดวัคซีนแต่ละชนิดห่างกันประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อให้ภูมิคุ้มกันจากวัคซีนแต่ละชนิดกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เกิดสูงสุดเสียก่อน เราก็จะไม่เกิดผลข้างเคียงเพิ่มอีกเมื่อต้องไปฉีดวัคซีนชนิดอีกต่อไปค่ะ

                      ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนั้น ควรไปฉีดตามกำหนดนัด คือหากเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 4 สายพันธ์ุ หากอายุอยู่ในช่วง 9-14 ปี ให้ฉีดเพียงแค่ 2 เข็ม คือที่ 0 และ 6 เดือน หากอายุมากกว่านั้น ให้ฉีด 3 เข็ม ที่ 0, 2, และ 6 เดือน

                      แต่หากเป็นชนิด 2 สายพันธ์ุ หากอายุอยู่ในช่วง 9-14 ปี ให้ฉีดเพียงแค่ 2 เข็มเช่นกัน คือที่ 0 และ 6 เดือน หากอายุมากกว่านั้น ให้ฉีด 3 เข็ม ที่ 0, 1, และ 6 เดือนค่ะ

   

                      ทั้งนี้ หากไม่สามารถไปฉีดตรงวันที่นัด ก็สามารถฉีดเลื่อนการฉีดออกไปได้ โดยหากยังอยู่ภายในเดือนที่กำหนดนัด ก็สามารถทำได้ ไม่ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงไปแต่อย่างใดค่ะ