ถามแพทย์

 • เม็ดเลือดขาว ปกติควรอยู่ที่เท่าไหร ่

 • อยากทราบว่า เกรณ์เม็ดเลือด ห้ามเกินกี่% ที่จะทำให้เม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติครับ Neu Lym Mono Eo Baso

  คุณ ณัฐพร

  เม็ดเลือดขาว ปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง 5000-11000 cell/cu.mm ประกอบด้วย

  Neutrophil  60-70%

  Lymphocyte  20-40%

  Eosinophil 1-4 %

  Basophil 0.5-1%

  Monocyte   1-10% 

  ถ้าเม็ดเลือดสูงกว่านี้ถือว่าผิดปกติ  เกิดได้ในหลายโรค ถ้าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอาจมีจำนวนมากถึง 100000 ตัวทีเดียว  ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมมาประกอบถึงจะช่วยในการวินิจฉัยโรคได้