ถามแพทย์

 • ตรวจพบ ค่า Lymphocyte สูง เกิดจากสาเหตุอะไร

 •  Antique_Boyz
  สมาชิก

  ผมได้ไปตรวจเลือด ผลปรากฎว่า

  ค่า Lymphocyte เท่ากับ 53.9%

  แต่ค่า Hematology อื่นๆ อยู่ใน range ทั้งหมดครับ (WBC, RBC, Hemoglobin, Hematocrit, MCV, MCH, MCHC, RDWCV, Platelet count, Neutrophil, Monocyte, Eosinophil, Basophil)

  ไม่ทราบว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างครับ

  ขอบคุณครับ

  สวัสดีค่ะ จากที่สอบถามมา สาเหตุที่พบได้บ่อย ที่ทำให้เม็ดเลือดขาวชนิดนี้สูงขึ้น คือการติดเชื้อไวรัส เช่น เชื้อไข้หวัด เชื้อไข้หวัดใหญ่ เชื้อไข้เลือดออก เป็นต้น ส่วนสาเหตุอื่นๆที่พบได้ แต่น้อย คือการทำงานของไขกระดูกที่ผิดปกติค่ะ @หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามจากแพทย์ผู้รักษาอีกทีนะคะ