ถามแพทย์

  • ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์มาเป็นปี เเต่ประจำเดือนเดือนล่าสุดมาช้า จะท้องไหม

  •  Tzaaaaa
    สมาชิก

    ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์มาเป็นปีเเต่ประจำเดือนเดือนล่าสุดมาช้าครับมีสิทธิไหม

    คุณ Tzaaaa

    การตั้งครรภ์ จะต้องมีปัจจัยคือ อสุจิ ไปผสมกับไข่ แล้วพาไปเกาะที่มดลูกได้สำเร็จ จึงจะพัฒนาเป็นตัวทารกได้   ถ้าไม่มี พสพ ก็ไม่มีอสุจิ  ถ้ามี เมน ก็แสดงว่าผนังมดลูกลอกตัวแล้ว ถ้ามีไข่ที่ปฏิสนธิไปเกาะก็จะเกาะไม่ได้ หลุดมาพร้อมกับ เมน จึงไม่ท้อง