ถามแพทย์

 • มีตุ่มที่ขอบรูทวารหนัก รู้สึกคัน ไม่ปวด พอบีบมันแสบ ทำอย่างไร

 •  FU Saifu
  สมาชิก
  ต้องทำอย่างใร รู้สึกคัน ใมปวดมาก เปนตุ่มคล้ายสิวทพอจบีบมันเสบ

  สวัสดีค่ะ คุณ FU Saifu,

                    ตุ่มที่ขอบรูทวารหนัก อาจเป็น

                   1. ริดสีดวงทวาร เกิดจากการโป่งพองออกของเส้นเลือดดำที่ทวารหนัก สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ

                         - ริดสีดวงชนิดภายใน หากเป็นไม่มาก เราจะมองไม่เห็นเนื่องจากอยู่ในทวารหนัก อาการหลักคือมีเลือดสดไหลออกมาหลังถ่ายอุจจาระ หรือปนมากับอุจจาระ แต่หากเป็นมาก ก็จะเห็นหัวริดสีดวงยื่นออกมาที่รูทวารหนักเวลาที่เบ่งถ่ายและเห็นเป็นติ่งเนื้อได้ มักจะไม่มีอาการเจ็บหรือปวด 

                         - ริดสีดวงชนิดภายนอก จะเห็นเป็นติ่งเนื้อสีชมพูคล้ำออกมากจากรูทวารหนัก มักไม่ทำให้เกิดเลือดออกเหมือนริดสีดวงภายใน แต่จะทำให้มีอาการเจ็บ หรือปวดได้

                   2. แผลปริขอบทวารหนัก ซึ่งเกิดจากการมีอุจจาระแข็ง ทำให้บาดเยื่อบุผิวทวารหนักจนเป็นแผล หากเป็นเรื้อรัง เยื่อบุผิวรอบๆ แผลที่ทวารหนักนี้จะหนาตัวขึ้น ทำให้มีลักษณะเป็นติ่งเนื้อขึ้นมาได้ด้วย 

                  3. หูดหงอนไก่ จะเป็นติ่งเนื้อหรือตุ่มเนื้ออ่อนๆ สีชมพูหรือสีเนื้อ ผิวมักขรุขระ อาจพบติ่งเดียวหรือหลายติ่ง อาจมีอาการคันร่วมด้วยแต่มักไม่มีอาการเจ็บ จะติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์

                  4. เป็นก้อนเนื้อธรรมดาของผิวหนังรอบๆ ทวารหนัก มักไม่มีอาการอะไร ถ้ามีขนาดใหญ่เวลานั่งอาจรู้สึกเจ็บ

                 หากไม่แน่ใจว่าตุ่มที่เป็นอยู่เกิดจากสาเหตุใด ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ ในเบื้องต้นก็ไม่ควรไปบีบ แกะ เกาตุ่มดังกล่าว เพราะอาจทำให้ติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้ค่ะ