ถามแพทย์

 • คนที่จมน้ำ ควรได้รับการช่วยเหลือภายในระยะเวลาเท่าไหร่

 • ผู้ที่ประสบภาวะจมน้ำจะเกิดอาการที่สังเกตได้ ดังนี้

  1. หนาวหรือตัวเขียว

  2. ไอหรือสำลักน้ำ

  3. ท้องพองขึ้น

  4. เจ็บหน้าอก

  5. หายใจได้สั้น ๆ หรือหอบเหนื่อยมาก

  6. อาเจียน

   

  จากข้อความข้างต้น อยากทราบว่า ถ้ามีคนเริ่มจมน้ำ แล้วผมอยากทำเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจจับ

  เพื่อป้องกันอันตราย สามารถตรวจสอบความผิดปกติได้ไหมเพื่อลดความสูญเสียชีวิตเนื่องจากการจมน้ำตาย

  1. ตรวจชีพจร  ค่าควรอยู่เท่าไร

  2. ตรวจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด   ค่าควรอยู่เท่าไร

  3. ตรวจ อุณหภูมิร่างกาย   ค่าควรอยู่เท่าไร

  ถ้าคนจมน้ำ ต้องช่วยชีวิตภายในกี่นาทีครับจึงปลอดภัย

   

   สวัสดีค่ะ คุณ ภาคภูมิ คันธวิวรณ์

  จากที่สอบถาม การจมน้ำควรช่วยชีวิตทันทีที่พบ เพราะสมองสามารถทนต่อการขาดออกซิเจนได้เพียง 4นาที ซึ่งหากสมองขาดออกซิเจนเกินกว่านี้ คนไข้จะกลายเป็นเจ้าชายนิทราได้ค่ะ

  ส่วนค่าต่างๆที่สอบถาม ตามความเห็นของแพทย์นะคะ

  ระดับชีพจรโดยทั่วไป ไม่ควรต่ำกว่า 60 ครั้งต่อนาที และไม่ควรเกิน 110ครั้งต่อนาที, ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดไม่ควรต่ำกว่า 95%และ อุณหภูมิ ไม่ควรต่ำกว่า 37 องศาเซลเซียสค่ะ