ถามแพทย์

 • กระดูกสันหลังและเส้นประสาทที่ไขสันหลังเสียหายจากอุบัติเหตุ รักษาอย่างไร

 •  Chaiyanet
  สมาชิก
  ผมเกิดอุบัติเหตุรถชนทำให้กระดูกสันหลังT9-T11แตก,หัก ทำให้เส้นแระสาทเสียหาย มีโอกาสรักษาทำกายภาพให้กลับมาเดินได้ปกติไหมครับ(เหตุเกิด2ต.ค. 64) หรือมี รพ.ไหนที่สามารถทำการผ่าตัดรักษาได้ไหมครับช่วยแนะนำที
  Chaiyanet  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Chaiyanet

  ภาวะที่กระดูกสันหลังและเส้นประสาทที่ไขสันหลังเสียหายจากอุบัติเหตุนั้น ควรได้รับการประเมินโดยศัลแพทย์ด้านกระดูก เพื่อดูว่าต้องผ่าตัดแก้ไขหรือไม่ และหลังผ่าตัดจะกลับมาฟื้นฟูได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น รอยโรคและความรุนแรงของโรคในตอนแรก และการฟื้นตัวของแต่ละคน

  การดูแลตัวเองในเบื้องต้น อาจใช้ยาแก้ปวดเช่นยาแก้อักเสบในกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ หรือยาอนุพันธ์มอร์ฟีนอย่างอ่อนเพื่อบรรเทาอาการ รวมไปถึงการทำกายภาพบำบัดเพื่อช่วยให้ร่างกายขยับได้มากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วหลังทำกายภาพก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นได้บางส่วน แนะนำการสอบถามพยากรณ์โรคกับแพทย์ผู้รักษาโดยตรงอีกครั้ง และกลับไปติดตามอาการตามนัด