ถามแพทย์

  • แผลยังไม่หาย เป็นมา 2 อาทิตย์แล้ว ถ้าเรากินเเอลกอฮอล์ จะมีผลข้างเคียงอะไรไหม

  • พอดีมีแผลลักษณะเนื้อหายไปเป็นหลุมลงไปอยู่ตรงที่เท้าเเต่แผลยังไม่หายเป็นมา2อาทิตแล้วอยากจะรู้ว่าถ้าเรากินเเอลกอฮอล์จะมีผลข้างเคียงอะไรไหมเเต่กินเล็กน้อยไม่ได้กินจำนวนเยอะแล้วอยากรู้ว่าควรกินอะไรให้แผลหายเร็ว

    คุณ อิม มี่

    การทานแอลกอฮอล ไม่ทำให้ แผลหายช้าหรือไม่หายครับ   ถ้าไม่มาก พอทานได้อยู่  ส่วนการทานอะไรให้แผลหายเร็วก็ควรทานพวก โปรตีน นม ไข่ และอาหาร ครบ 5 หมู่ก็พอเพียงแล้วครับ

    การที่แผลหายช้า อาจเกิดจาก เลือดไปเลี้ยงไม่ดี มีโรคเส้นเลือด  โลหิตจาง  คนเป็นเบาหวาน  ไทรอยด์สูง ต่ำ   แผลอักเสบติดเชื้อ  การให้ยาปฏิชีวนะ ไม่ตรงกับเชื้ อ   แผลถูกรบกวนตลอดเวลาจาก การเคลื่อนไหว  มีเศษดิน เศษไม้ฝังด้านใน คาอยู่โดยที่ไม่รู้ตัว

    ถ้ามีปัญหา ควรไปพบแพทย์  เพื่อวินิจฉัยและให้คำแนะนำครับ