ถามแพทย์

 • ยา tramadol เป็นยาประเภทไหน อันตรายไหม

 •  GGGGGGGGG
  สมาชิก
  แล้ว traMADol 50 MG นี่อันตรายไหมครับ เป็นยาประเภทไหน ขอบคุณครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Kanphat,

                       ยา tramadol เป็นยาในกลุ่มโอปิออยด์ มีกลไกการออกฤทธิ์ในการระงับปวดคล้ายมอร์ฟีน จึงระงับอาการปวดที่รุนแรงได้ดี แต่หากใช้ต่อเนื่องจะมีผลทำให้เกิดการเสพติดยา และเกิดอาการถอนยาได้หากไม่ได้รับยา ดังนั้น จึงจัดอยู่ในยาอันตรายและเป็นยาที่จ่ายได้ภายใต้คำสั่งแพทย์เท่านั้น  ทั้งนี้กลไกการทำงานของยาทรามาดอล เมื่อรับเข้าสู่ร่างกายแล้วตัวยาจะเข้าไปสั่งการสมองและระบบประสาทให้คลายความเจ็บปวดลง

                       ทั้งนี้ หากแพทย์ได้สั่งยาชนิดนี้ให้ทาน ก็ให้ทานตามที่แพทย์สั่งเท่านั้น ห้ามทานเกินที่กำหนด ซึ่งไม่ได้ถือว่าอันตรายอะไรค่ะ แต่หากแพทย์ไม่ได้สั่งให้ทาน ก็ไม่ควรทานเข้าไปค่ะ สำหรับผลข้างเคียงที่อาจพบได้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก มือสั่น ใจสั่น ความดันโลหิตต่ำ มึนงง ง่วงซึม ประสาทหลอน เป็นต้น ซึ่งหากทานแล้ว ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติ ก็สามารถทานได้ แต่หากเกิดอาการผิดปกติ ก็ควรหยุดทาน และปรึกษาแพทย์ที่สั่งค่ะ