ถามแพทย์

 • อกบุ๋ม

 •  Fayfay Pbrv
  สมาชิก
  ถ้าเป็นโรคอกบุ๋มถือว่าเป็นคนพิการไหมคะ
  Fayfay Pbrv  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Fayfay Pbrv

  ภาวะอกบุ๋มคือภาวะที่มีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดของกระดูกหน้าอกและซี่โครง ส่งผลให้บริเวณกลางอกยุบลงมากกว่าปกติ ถ้าอาการเป็นไม่มาก จะไม่ได้กระทบต่อการทำงานของระบบอื่นในร่างกาย แต่หากมีภาวะอกบุ๋มอย่างรุนแรงอาจทำให้การทำงานของปอดและหัวใจมีปัญหา เช่น รู้สึกเหนื่อยง่าย หัวใจเต้นผิดจังหวะ ร่วมด้วยได้

  จริงๆแล้วการมีอกบุ๋มอย่างเดียว อาจไม่จัดว่าเป็นความพิการแต่อย่างใด เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะยังทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนคนปกติ แต่หากมีอาการอกบุ๋มมากจนมีความผิดปกติของปอดและหัวใจร่วมด้วย เป็นเรื้อรัง และทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ควรแจ้งแพทย์ที่รักษาถึงการประเมินความรุนแรงของโรค  และอาจจะผ่าตัดแก้ไขเพื่อช่วยรักษาอาการที่เกิดขึ้นต่อไป