ถามแพทย์

 • ถ้าเราดูแลร่างกายดีมากๆ ทานอาหารครบ ออกกำลังกาย นอนเพียงพอ จะสูงปีนึงได้มากสุดเท่าไหร่

 •  Visca Barca
  สมาชิก

  ผมอยากรู้ว่าถ้าคนเราดูแลร่างกายแบบดีสุดๆเลยทุกวัน โภชนาการดีครบ ออกกำลังกายทุกวัน นอนเป็นเวลานอนเพียงพอทุกวัน จะสูงได้ปีนึงประมาณกี่เซนหรือว่าต้องรอลุ้นเอาครับ

  สวัสดีครับ คุณ Visca 

  บอกยากครับ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างเกี่ยวข้องเช่น กรรมพันธ์ุ  ถ้าเป็นคนตะวันตก ตัวสูงใหญ่อยุ่แล้ว ก็จะสูงกว่าคนเอเชียแน่นอน  และขึ้นกับช่วงอายุด้วย  ในวัยเด็กอาจไม่สูงมาก แต่เข้าสู่วัยรุ่น 14 ขึ้นไป กระดูกจะยาวเร็วมาก บางคนในชาย จะสุงได้ปีละ 5-10 ซม ครับ

  ช่วงที่ 2 : 2-11 ปี ความสูงจะเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ย 5 ซม./ปี

  ช่วงที่ 3 : ช่วงการเจริญเติบโตในระยะนี้กินเวลาประมาณ 4-5 ปี เพศหญิงเริ่มมีการเติบโตที่เร็ว เมื่ออายุ 11.5 ปี และ เติบโตน้อยลงเมื่ออายุ 16 ปี อัตราการเพิ่มความสูงอยู่ที่ 8 ซม./ปี ส่วนเด็กผู้ชาย จะเริ่มที่อายุ 13.5 ปี และหยุดโตเมื่ออายุ 20 ปี อัตราการเพิ่มความสูงอยู่ที่ 10-12 ซม./ปี

  จะเห็นได้ว่าการช่วง 4-5 ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเพิ่มความสูงของร่างกาย โดยปัจจัยที่ส่งเสริมการเพิ่มความสูง ได้แก่ พันธุกรรม ฮอร์โมน โภชนาการ การออกกำลังกาย การนอนหลับ

  ช่วงที่ 4 : 17-18 ปี เป็นช่วงที่ร่างกายมีการเติบโตเกือบเต็มที่แล้วโดยประมาณคือ 95-98% ของความสูงของผู้ใหญ่