ถามแพทย์

 • หากสิ่งของโดนสุนัขหรือแมวมาคลอเคลีย แล้วเราไปสัมผัสต่อ จะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าไหม

 •  Kiattisak Ungkhajonsak
  สมาชิก
  สิ่งของต่างๆที่สัตว์ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวได้ทำการสัมผัสหรือคลอเคลีย หากเราได้ไปสัมผัสกับสิ่งของนั้นๆจะมีโอกาสไหมที่จะเสี่ยงต่อการรับเชื้อพิษสุนัขบ้า

  สวัสดีค่ะ คุณ  002,

                  การติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คนนั้น จะติดจากการสัมผัสโดนน้ำลายของสัตว์โดยตรง เช่น การโดนสัตว์กัด ข่วน หรือถูกเลียปาก เลียตา เลียจมูกโยตรง หรือ เลียโดนบาดแผลต่างๆ ที่ผิวหนัง  และรวมไปถึงการสัมผัสกับเนื้อเยื่อสมองหรืออวัยวะที่มีเนื้อเยื่อประสาทของสัตว์ผ่านผิวหนังที่มีบาดแผล

                  ส่วนการสัมผัสทางอ้อม เช่น การไปสัมผัสโดนสิ่งของต่างๆ ที่สัตว์มาเลีย โอกาสติดเชื้อแทบไม่เกิดขึ้น เนื่องจากเมื่อเชื้อไวรัสออกนอกร่างกายสัตว์ ก็จะตายภายในไม่นาน นอกจากนี้ยังไม่เคยมีรายงานผู้ที่เสียชีวิตจากการที่ไม่ได้สัมผัสกับสัตว์โดยตรง ยกเว้นมีรายงานการติดเชื้อผ่านทางกายหายใจเอาละอองที่มีเชื้อโรคอยู่ คือ การเข้าไปในถ้ำที่มีค้างคาวอยู่กันเป็นล้านๆตัว  และรายงานการติดเชื้อในผู้ป่วยที่ได้รับเปลี่ยนถ่ายกระจกตาและเปลี่ยนถ่ายอวัยวะอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้ที่บริจาคป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า แต่ไม่ได้รับการวินิจฉัยในตอนแรก