ถามแพทย์

 • เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุุนัขบ้าครบไปแล้ว ฉีดกระตุ้นครั้งล่าสุดคือเดือนสิงหาปีที่เเล้ว ถ้าโดนกัดหรือเลียซ้ำ ต้องไปกระตุ้นอีกไหม

 • เคยฉีดครบ4เข็มกระตุ้นมาหลายครั้ง ครั่งล่าสุดคือเดือนสิงหาปีที่เเล้ว วันเสาร์ที่ผ่านมาโดนกัดหรือเลีย ต้องกระตุ้นไหม
  เสาวนีย์ นวลพลับ  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ เสาวนีย์ นวลพลับ

  โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคไวรัสจากสัตว์ชนิดหนึ่ง การสัมผัสที่อาจทำให้ติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่น ถูกข่วนหรือกัดโดยตรง มีเลือดออกจากแผล สัตว์มาเลียตรงแผล หรือมาเลียปากกินเนื้อสัตว์ดิบ แผลไปโดนเนื้อหรือเลือดสดๆของสัตว์

  ปัจจุบันมีวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรค กรณีเคยรับมาครบคอร์สแล้ว ถูกกัดซ้ำ อาจจะเป็นแค่การกระตุ้น โดยการกระตุ้นวัคซีนนั้น ถ้าถูกกัดมาภายใน 6 เดือน จะกระตุ้น 1 เข็ม ถ้าเกิน 6 เดือนกระตุ้น 2 เข็มห่างกัน 3 วัน

  ดังนั้นกรณีที่เข็มล่าสุดเกิน 6 เดือนมาแล้ว แนะนำการไปรับวัคซีนกระตุ้นหากสัมผัสสัตว์แบบเสี่ยงรับเชื้ออีก โดยฉีด 2 เข็มห่างกัน 3 วันค่ะ