ถามแพทย์

 • ลูกคอเอียง

 • ลูก8เดือนเพิ่งสังเกตว่าลูกคอเอียงไปทางซ้าย ทำยังดีคะ แม่เครียดมากตอนนี้

  สวัสดีค่ะ คุณ ตัสนีม มะติมุ,

                      การที่เด็กทารก มีอาการคอเอียง อาจเกิดจาก

                     - โรคคอบิดเอียงตั้งแต่กำเนิด (Congenital muscular torticollis) ศีรษะของเด็กจะมีการเอียงจากแนวกึ่งกลางไปทางด้านใดด้านหนึ่งของลำตัว พบได้ตั้งแต่ทารกอายุ 1 เดือน สาเหตุเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณข้างคอหดสั้นลง ทำให้เกิดพังผืดยึดเกาะระหว่างกระดูกหลังหู กับส่วนหน้าของกระดูกไหปลาร้า ทำให้ศีรษะเอียงไปด้านที่กล้ามเนื้อหดสั้นลง แต่ใบหน้าจะบิดหันไปด้านตรงข้าม ซึ่งสาเหตุที่ทำให้กล้ามเนื้อดังกล่าวหดลงนั้น อาจมาจากขณะคลอดหรือทารกในครรภ์อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้กล้ามเนื้อบริเวณลำคอเสียหาย 

                      - ภาวะตาเหล่หรือ ตาเข อาจท ำให้มีการเอียงของศีรษะจากการที่มีความไม่สมดุลของการหมุนของ ดวงตา โดยความผิดปกติของดวงตาอาจเห็นได้ไม่ชัดเจนเนื่องจาก มีการปรับด้วยการเอียงของศีรษะ แต่หากขยับศีรษะให้ตรงจะเห็นลักษณะของ ตาที่เหล่ หรือ เข ได้ชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตามบางครั้งก็อาจเกิด ภาวะคอบิดเอียงขึ้นพร้อมกันได้ 

                      - มีก้อนเนื้อที่ไปกดส่วนของก้านสมองในบริเวณ foramen magnum  ( Posterior fossa tumo) ทำให้มีอาการคอแข็งขึ้นในข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งจะขยับคอได้ยากทั้งการขยับเอง และ การจับให้ขยับ โดยส่วนใหญ่จะทราบมาก่อนว่าผู้ป่วยมีเนื้องอกในสมอง เพราะจะมีอาการผิดปกติอื่นๆ มาก่อน แต่บางครั้งอาการคอเอียงอาจเกิดขึ้นเป็นอาการแสดงแรกได้ 

                      -  กระดูกสันหลังส่วนคอผิดรูป อาจทำให้มีการเอียงของศีรษะได้

  แล

                      -  มีการอักเสบบริเวณลำคอ เช่น การติดเชื้อที่คอ การมีหนองบริเวณหลังคอหอย (retropharyngeal abscess) สามารถท ำให้เกิดอาการคอเอียงอย่างเฉียบพลันได้

                       - มีก้อนเนื้องอกบางชนิดบริเวณคอ 

                       หากลูกมีคอเอียงที่ชัดเจน หรือไม่แน่ใจ แนะนำควรพาไปพบกุมารแพทย์เพื่อตรวจว่าเกิดจากสาเหตุใดค่ะ ซึ่งสาเหตุต่างๆ ที่กล่าวไป สามารถรักษาได้ เพียงแต่อาจต้องใช้เวลา ดังนั้น ไม่ต้องเครียดและกังวลไปนะคะ