ถามแพทย์

 • แปลผล mammogram

 •  kairuniya
  สมาชิก

  HISTORY: Screening mammogram, history of left breast cancer post MRM.

  COMPARISON: US and MMG of the breast was performed on 2 March, 2021.

  MAMMOGRAPHIC FINDINGS:

  The composition of the right breast is extremely densities.

  No mass, suspicious calcification or architectural distortion are observed.

  The visualized axillary lymph nodes look unremarkable, bilaterally.

  US FINDINGS:

  No longer seen simple cyst at R2.

  Newly seen well-defined hypoechoic lesion at R5, size 0.5 cm.

  No mass at surgical bed of the left chest wall.

  No bilateral axillary or bilateral supraclavicular lymphadenopathy.

  ====== [Conclusion] ======

  - No mass at surgical bed of the left chest wall.

  - No longer seen simple cyst at R2.

  - Newly seen well-defined hypoechoic lesion at R5, size 0.5 cm could be fibroadenoma or complicated.

  FINAL ASSESSMENT: BI-RADS 3

  RECOMMENDATION: Follow-up US.

  **False negative rate of mammography is approximately 10-15%. Management of a palpable abnormality must be based on clinical consideration.**

   

  สวัสดีค่ะ คุณ kairuniya,

                      ผลตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวน์เต้านมในครั้งนี้ โดยได้เปรียบเทียบกับครั้งก่อนที่ทำไปเมื่อวันที่ 2 มี.ค.2021 ผลคือ

                      จากแมมโมแกรม

                      - เนื้อเต้านมข้างขวาค่อนข้างแน่น

                      - ไม่พบก้อนเนื้อ หินปูน หรือลักษณะของเนื้อเต้านมที่ผิดรูป

                      - ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ทั้ง 2 ข้าง มีลักษณะปกติ

                     จากอัลตราซาวน์

                      - ไม่พบซีสต์ที่เต้านมขวาอีก

                      - พบตุ่มที่เต้านมขวา  (อันใหม่) ตรงบริเวณ 5 นาฬิกา ขนาด 0.5 เซนติเมตร 

                      - ไม่พบก้อนที่แผลเก่าบริเวณหน้าอกข้างซ้าย (ที่ได้ตัดเต้านมไป) 

                      - ไม่พบต่อมน้ำเหลืองโตที่รักแร้และที่ไหปลาร้า

                     ผลสรุปในครั้งนี้ พบว่ามีตุ่มเกิดขึ้นใหม่ที่เต้านมขวา ขนาด 0.5 เซนติเมตร น่าจะเป็นก้อนเนื้องอกธรรมดา (ลักษณะไม่เหมือนมะเร็ง) แนะนำควรตรวจติดตามต่อไปค่ะ