ถามแพทย์

 • รบกวนคุณหมอช่วยแปลผล CT ของคนไข้มะเร็งเต้านมหลังให้เคมีบำบัดให้หน่อยค่ะ

 •  Pavena Eiampikul
  สมาชิก

  คนไข้ตรวจพบเป็นมะเร็งเต้านม CT หลังจากคีโมครั้งที่ 6 ครบ

   

  CT Chest and upper abdomen with contrast at 29 July 2020

   

  History: Known case right breast cancer S/P chemotherapy
  Findings: **Compared with previous study on 24 Feb 2020**

   


  - No longer seen right breast masses and enlarged right axillary lymph nodes.

   

  -Diffuse interstitial thickening at both lungs.

   

  -Newly seen subsegmental atelestasis at anterior basel segment of left lower lobe.

   

  -No define pulmonary nodule or mass is seen.

   

  -Slightly increased right pleural effusion and newly developed left pleural effusion.  No abnormal pleural thickening is detected.

   

  -Newly developed central intraluminal thrombus along the right interlobar, extending to the posterior segmental branch of right lower lobe pulmonary arteries.

   

   

   

  Also seen intraluminal thrombus in the lateral segmental branch of lest lower lobe pulmonary artery

   

  -Unchanged several subcentimeter mediastinal lymph node at prevascular, paratracheal, precarina and right hilar regions, size up to 0.8 cm.

   

  -Trachea and main bronchi appear normal.

   

  -The main pulmonary artery shows no enlargement, measured about 2.0 cm. No pericardial effusion is detected.

   

  -No longer seen a 1.4 cm hypodensity lesion hepatic segment 5/6.

   

  -A 0.5 cm non-enhancing hypodensity nodule at hepatic segment 5, too small to characterized

   

  -No IHD or CBD dilated is noted.  The hepatic veins, portal veins, splenic vein and SMV are patent.

   

  The gallbladder shows well distention and thin wall without stone.  The pancreas, spleen and both adrenal glands are unremarkable.

   

  -Normal size of both kidneys without stone or hydronephrosis are seen.

   

  -The stomach and visualized bowel loops are unremarkable.  No ascites fluid is seen.

   

  -No size significant intraabdominal lymph node is detected.

   

  -Newly seen compression fracture at the T7 and T11 vertebral bodies, possible osteoporotic or pathological fracture.

   

   

   

  IMPRESSION:

   

  1.       No longer seen right breast masses and enlarged right axillary lymph nodes.

   

  2.       Newly developed acute pulmonary embolism along the right interlobar, extending to the posterior segmental branch of right lower lobe pulmonary arteries and lateral segmental branch of left lower lobe pulmonary artery.

   

  3.       Slightly increased right pleural effusion and newly developed left pleural effusion.

   

  4.       No longer seen a 1.4 cm hypodensity lesion hepatic segment 5/6.

   

  5.       A 0.5 cm non-enhancing hypodensity nodule at hepatic segment 5, too small to characterizes.

   

  6.       Newly seen compression fracture at the T7 and T11 vertebral bodies, possible osteoporotic or pathological fracture.  Clinical correlation and bone scan may be helpful.

   

  Pavena Eiampikul  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Pavena Eiampikul

  จากผลเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์ที่แนบเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่บริเวณหน้าอกและหน้าท้องส่วนบน 

  ซึ่งอ่านผลออกมาว่าไม่เห็นก้อนที่เต้านมด้านขวาและต่อมน้ำเหลืองโตที่รักแร้ด้านขวาแล้ว แต่มีลิ่มเลือดอุดตันที่ปอดด้านขวาและซ้ายล่างซึ่งน่าจะเกิดขึ้นมาใหม่และเป็นแบบเฉียบพลัน พบมีน้ำในปอดข้างขวาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และมีน้ำในปอดด้านซ้ายขึ้นมาใหม่ ไม่เห็นก้อนขนาด 1.4 เซนติเมตรที่ตับแล้ว พบมีก้อนขนาด 0.5 เซนติเมตรที่ตับซึ่งขนาดเล็กมากที่จะบรรยายลักษณะเพิ่มเติม ส่วนที่กระดูกสันหลังมีกระดูกสันหลังหักและกดทับที่บริเวณกระดูกตรงอกส่วนล่าง อาจจะเกิดจากกระดูกบางหรือกระดูกหักจากมะเร็ง

  แนะนำสอบถามแพทย์ที่ดูแลเพิ่มเติม เรื่องผลในครั้งนี้ และวางแผนการรักษาร่วมกัันต่อไป แนะนำว่าถ้าไม่มีนัด ให้กลับไปพบแพทย์ทันที เพราะมีลิ่มเลือดอุดตันเฉียบพลันที่ปอดที่ควรรีบได้รับการรักษาด้วยยาสลายลิ่มเลือด