ถามแพทย์

  • ยาคุม

  • รบกวนขอสอบถามเกี่ยวกับการกินยาคุมหน่อยนะค่ะ ถ้ากินยาคุมฉุกเฉินครบแล้ว สามารถเริ่มกินยาคุมแบบปกติต่อเลยได้ไหมค่ะ รึต้องรอจนกว่าประจำเดือนจะมาถึงจะกินแบบปกติได้
    สวัสดีค่ะ คุณตึกสอง อาคารสาม รองเท้าหาย การรับประทานยาคุมฉุกเฉินอย่างถูกต้องและภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ สามารถลดโอกาสการตั้งครรภ์ได้ 85% หลังจากรับประทานยาคุมฉุกเฉิน บางคนจะมีเลือดออกกระปริดกระปรอยได้หลังจากนั้น3-5 วัน แต่ไม่ใช่เลือดประจำเดือน โดยประจำเดือนจะมาช่วงเวลาเดิม หรือก่อนหรือหลังจากนั้น 1-3 สัปดาห์ได้ หากประจำเดือนไม่มาในช่วงเวลาเดิม แนะนำให้ตรวจการตั้งครรภ์ หากผลเป็นลบ ควรมีการตรวจซ้ำอีก 1 สัปดาห์ถัดไป หากประจำเดือนมา และต้องการรับประทานยาคุมกำเนิดต่อ ให้รับประทานยาคุมกำเนิดเม็ดแรกภายใน 5 วันแรกของประจำเดือน ค่ะ โดยช่วงที่รับประทานยาคุม 7 วันแรกของยาคุมกำเนิด ควรใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วย เช่น การใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น ค่ะ