ถามแพทย์

 • สอบถามว่าผลเลือดค่าเม็ดเลือดต่างๆดังแนบ แบบนี้ผิดปกติไหม

 •  Porntip Dechahoom
  สมาชิก
  Hemoglobin 13.8 Hematocrit 42 WBC 5540 Neutrophil 53.1 Lymphocyte 39.7 Monocyte 5.4 Eosinophil 0.9 Basophil 0.9 Platelet Count 242000 RBC Count 4.8 Mcv 93.1 Mch 30.8 Mche 33.1 Rdw 12.7 ไม่ทราบว่าปกติไหมค่ะ หรือเสี่ยงเป็นโรคอะไรไหมค่ะ หรือต้องรับยามากินไหม
  Porntip Dechahoom  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณผู้ใช้งาน

  จากที่แนบเป็นค่าเลือดที่บอกถึงค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด

  โดยอาจจะต้องดูค่าอ้างอิงของแต่ละห้องปฏิบัติการร่วมด้วยจึงจะบอกได้แน่ชัดมากขึ้น แต่ดูคร่าวๆแล้ว ไม่มีค่าใดที่ผิดไปจากปกติมากนัก  คือไม่ได้มีภาวะซีดรุนแรง ไม่ได้มีเม็ดเลือดขาวที่ต่ำหรือสูงผิดปกติ ไม่มีชนิดเม็ดเลือดขาวตัวอ่อนออกมาก ค่าเกล็ดเลือดอยู่ในช่วงปกติ

  แนะนำการสอบถามผลเลือดกับแพทย์ที่ส่งตรวจเลือดโดยตรง เพื่อดูร่วมกับอาการทางคลินิกที่ต้องทำให้เจาะเลือดอีกครั้ง