ถามแพทย์

 • ผม IQ 57 อายุ 14 ปี ควรทำอย่างไร

 • ผมจะทำยังไงดี
  อ่อน ธีรพล พรมพันธ์ห่าว  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ อ่อน ธีรพล พรมพันธ์ห่าว

  จากผล IQ ที่กล่าวมาเทียบกับอายุ อาจจะมีปัญหาเรื่องพัฒนาการทางสมองที่ช้ากว่าคนในวัยเดียวกัน

  แนะนำพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายหาสาเหตุที่แก้ไขได้ก่อนเช่น มีความผิดปกติของเนื้อสมอง สมองผิดรูป โรคลมชัก การดื่มแอลกอฮอล์ การใช้ยาเสพติด ได้รับสารพิษอย่างสารปรอทหรือสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย การบาดเจ็บบริเวณศีรษะจากอุบัติเหตุ เกิดการติดเชื้อในสมอง

  ส่วนการรักษาเพื่อฟื้นฟูนั้น ควรทำร่วมกันทั้งผู้ปกครอง คุณครู และตนเอง โดยการกระตุ้นและสนับสนุนในด้านที่มีปัญหา เช่น หากมีปัญหามากเรื่องการพูดหรือสื่อสารอาจจะต้องทำการบำบัดหรือฝึกพูดกับนักพูด หากมีปัญหาด้านการเรียน อาจจะต้องมีการจัดสอนพิเศษโดยคุณครูที่โรงเรียน เป็นต้น ต้องใช้หลายๆคนช่วยกันทำ หมอแนะนำแจ้งผู้ปกครองและคุณครูที่โรงเรียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาค่ะ