ถามแพทย์

  • ปวดหลังจากอุบัติเหตุ เวลานอนขาทั้ง 2 ข้างมีอาการชา เกิดจากสาเหตุใด

  • อยากสอบถามคุณหมอหนูมีอาการปวดหลังเกิดจากอุบัติเหตุและเวลานอนขาทั้ง2ข้างมีอาการชาต้องทำอย่างไรบ้างคะกลัวจะเป็นกระดูกทับเส้น
    สวัสดีค่ะ คุณ แนน นฤมล เหลือจ้าย @อาการปวดหลังสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ กล้ามเนื้อที่หลังอักเสบ, กระดูกเสื่อม, หมอนรองกระดูกเคลื่อน, เนื้องอกบางชนิด เป็นต้น @หากมีอาการปวดหลังรวมกับอาการชาที่ขาร่วมด้วย อาจเป็นไปได้ว่ามีพยาธิสภาพบางอย่างที่กระดูกแล้วไปกดทับเส้นประสาทหรือไขสันหลัง @ดังนั้นแนะนำคุณ แนน นฤมล เหลือจ้าย ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ