ถามแพทย์

  • อัลตราซาวด์พบต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกร 2 ข้างมีขนาดไม่เท่ากัน ปกติไหม

  • สวัสดีค่ะอยากทราบว่าต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกรของเรา 2 ข้างมีขนาดเท่ากันมั้ยคะ ของหนูไปอัลตร้าซาวน์มาข้างขวาขยายใหญ่กว่าข้างซ้ายเล็กน้อย หมอยอกว่าปกติ แต่ยังกังวลอยู่ค่ะ เพราะชอบคลำแล้วรู๋สึกว่ามันแตกต่างไม่มีอาการเจ็บนะคะไม่มีก้อนค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ ธนกร ประไพวิทย์,

                       อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ที่มีอยู่ 2 ข้างซ้ายและขวานั้น เช่น ต่อมทอนซิล ไต ปอด รวมถึงต่อมน้ำลาย เป็นต้น ไม่จำเป็นต้องมีขนาดที่เท่ากันกัน อาจมีขนาดรวมถึงรูปร่างที่ต่างกันเล็กน้อยได้ นอกจากนี้ ร่างกายซีกซ้ายและขวาของเรา ก็ไม่ได้เหมือนกันแบบสมมาตรค่ะ คือแขน ขา รวมถึงใบหน้าของเรา หากลองเทียบซ้ายและขวา จะเห็นว่าไม่ได้เหมือนกันค่ะ

                      ดังนั้น การที่อัลตราซาวด์ แล้วพบว่าต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกร 2 ข้าง มีขนาดที่ไม่เท่ากัน จึงไม่ได้ถือว่าผิดปกติอะไร หากไม่ได้มีการตรวจพบก้อนเนื้อ นิ่ว หรือการอักเสบอะไรค่ะ และหากไม่ได้มีอาการอะไรที่ผิดปกติ คือไม่ได้เจ็บ ปวด ต่อมน้ำลายบวมขึ้นเรื่อยๆ ก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรค่ะ