ถามแพทย์

 • ช่วยแปลรายงานผลอัลตราซาวน์หน้าท้อง ดังแนบ

 •  itskwan
  สมาชิก

  รายการ x-ray : USUPP US:UPPER ABDOMEN 43506

  Text : US OF THE UPPER ABDOMEN

  FINDINGS :

  The liver shows normal size, smooth surface and homogeneous parenchyma without gross mass. The portal and hepatic veins are patent.

  the biliary system is not dilated

  the gallbladder has smooth, thin wall without detectable gallstone.

  the visualized pancreas and spleen appear unremarkable.

  Both kidneys have normal size and echogenicity without stone or hydronephrosis.

  No ascites is deteced.

   

  ขอบคุณค่ะ

  itskwan  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ itskwan

  จากผลดังแนบเป็นผลอัลตราซาวน์บริเวณช่องท้องส่วนบน

  ผลอ่านว่ามี

  ตับที่มีขนาดและลักษณะที่ปกติ เส้นเลือดในตับปกติไม่มีการอุดตัน

  ระบบท่อน้ำดีไม่มีการโป่งพองหรือขยายออก

  ถุงน้ำดีผนังไม่หนา ไม่เห็นนิ่วในถุงน้ำดี

  ตับอ่อนและม้ามปกติ

  ไตทั้งสองข้างมีขนาดปกติ ลักษณะปกติ ไม่เห็นไตบวม ไม่เห็นนิ่วในไต

  ไม่มีน้ำผิดปกติในช่องท้อง

  แนะนำการสอบถามผลและการติดตามอาการกับแพทย์ผู้รักษาโดยตรงอีกครั้งค่ะ