ถามแพทย์

 • ช่วยแปลผลของการตรวจที่เต้านม ดังแนบให้

 •  Nichapha
  สมาชิก

  There is homogenous background echo of both breasts, fibroglandular. There is a 1.3×0.9x1.0 cm circumscribed hypochoic nodule without vascularity at the palpable are at left upper outer quadrant. The skin, subcutaneous tissue and both axillae appear unremarkable.

  Nichapha  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Nichapha

  จากผลดังแนบน่าจะเป็นผลอัลตราซาวน์ที่บริเวณเต้านม

  ผลอ่านอ่านว่ามีเนื้อนมที่ดูเท่าๆกันทั่วๆ 

  พบมีก้อนขนาด 1.3×0.9x1.0 cm โดยไม่ได้มีเส้นเลือดบริเวณนั้น ที่บริเวณเต้านมด้านซ้ายบน

  ชั้นผิวหนัง ชั้นใต้ผิวหนังรอบๆ และรักแร้ทั้งสองข้างดูปกติ

  แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลและส่งตรวจโดยตรงอีกครั้ง เพราะอาจต้องอาศัยข้อมูลจากการตรวจร่างกายประกอบ เพื่อให้ได้การวินิจฉัย และมีการนัดตรวจติดตามอาการอย่างเหมาะสมต่อไป