ถามแพทย์

  • รู้สึกชาที่ศีรษะ เป็นเพราะมีค่าไขมันเกินหรือเปล่า หรือควรไปตรวจเพิ่มเติม

  •  Aomziz Aomizi
    สมาชิก
    ผลมาจากเรามีไขมันเกินด้วยหรือป่าวค่ะ บ้างทีก็ชาแบบซ่าๆไม่ได้เหมือนเป็นเหน็บชาทั่วไป อยากรู้ผลมาจากไขมันเกินด้วยหรือป่าวค่ะ หรือต้องวินิจฉัยโรค.หม่อีก

    สวัสดีครับ  คุณ Aomiziz

    อาการของคุณชาๆ ไม่น่าจะเกิดจากไขมันเกินนะครับ  การชาซ่าๆ อาจเกิดจากความเครียดวิตกกังวล  หรืออาจจากหนังศีรษะอักเสบ  ถ้าอาการไม่ดีขึ้นไปพบแพทย์ ดีกว่าครับ