ถามแพทย์

  • วันนี้ภรรยาผมได้รับผลการอัลตราซาวด์ ผลออกมา NT SCAN 3.2 อยากให้คุณหมออธิบายความเสี่ยงของลูกผมอย่างไร

  •  prachya_nana@hotmail.com
    สมาชิก

    สวัสดีครับคุณหมอที่เคารพ วันนี้ภรรยาผมได้รับผลการอัลตราซาวด์ ของลูกคนแรก 13 weeks ครับ ผลออกมา ค่าNT SCAN 3.2 คุณหมอนัดวันจันทร์ที่จะถึงเพื่อประชุมแพทย์ ภรรยาผมร้องไห้โฮเลยครับ ส่วนผมทำอะไรไม่ถูกเลย ผมกับภรรยาอยู่คนละจังหวัดกันครับ อยากขอความอนุเคราะห์คุณหมอ ช่วยอธิบายความเสี่ยงของลูกผมด้วยครับ ว่ามีความเสี่ยงอย่างไรบ้างคับ ตอนนี้ผมทำอะไรไม่ถูกเลยครับ รบกวนคุณหมอช่วยตอบทีครับ

    สวัสดีครับ สำหรับการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ด้วยการ ตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง(Ultrasound)จะประกอบด้วย การประเมินอายุครรภ์ การตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ การดูความผิดปกติที่บ่งชี้ถึงโรคเฉพาะ เช่นโรคดาวน์ซินโดรม(Down syndrome) ปัจจุบันได้มีการใช้ ultrasound วัดความหนาเนื่อเยื่อบริเวณคอ เรียกว่าวัดค่า NT(Nuchal Translucency) ในช่วงอายุครรภ์ 10-14 สัปดาห์ โดยการใช้ค่าNT วินิจฉัยจะต้องประกอบกับอายุของมารดา ค่า NT ปกติ ตัดที่ 3 มิลลิเมตร อย่างไรก็ตามมีหลากหลายภาวะที่ทำให้ค่า NT ผิดปกติได้ เช่นโรคทางพันธุกรรมอื่นๆ โรคหัวใจ การตรวจ NT เพียงอย่างเดียวพบความผิดพลาดได้ จึงใช้การตรวจหาสาร AFP hCG Estriolในเลือดมารดา(Triple test) ร่วมด้วย โดยในโรคดาวน์ซินโดรมจะพบ hCG ในปริมาณเพิ่มขึ้น และ AFP Estriol ลดลง การตรวจอัลตราซาวน์และเจาะเลือดจะแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่มคือความเสี่ยงสูง(อัตราการเกิดดาวน์ซินโดรมมากกว่า1:200) และความเสี่ยงต่ำ(น้อยกว่า 1:200) หากพบว่าอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง อาจจะต้องตรวจการเจาะน้ำคร่ำ(Amniocentesis) ในช่วงอายุครรภ์ 16-18 สัปดาห์ เพื่อตรวจดูโครโมโซมอีกครั้งนึง