ถามแพทย์

 • คันตามมือและตัว เป็นอาการของอะไร

 • อยากจะสอบถามว่ามีอาการคัวตามมือและลำตัวมันเ,ปนอาการของอะไรค้ะ

  สวัสดีค่ะ,

                    อาการคันตามตัวและมือ อาจเกิดได้จาก

                     1. โรคทางผิวหนังต่างๆ เช่น

                           - การแพ้หรือระคายเคืองจากสารเคมีต่างๆ มักจะมีผื่นให้เห็น

                           - โรคหิด อาการคันมักจะเป็นมากตอนกลางคืน และมักจะเห็นรอยโรคเป็นตุ่มนูนแดงหรือตุ่มน้ำใส มักพบตามง่ามนิ้วมือ ข้อมือ รอบสะดือ หัวนม ก้น  เป็นต้น

                            - ติดเชื้อราที่ผิวหนัง มักมีผื่นให้เห็นเช่นกัน โดยมีได้หลายลักษณะ 

                             - ผิวแห้ง จากการอาบน้ำร้อนจัดบ่อยๆ ใช้สบู่ฟอกรุนแรง อากาศหนาว เป็นต้น

                              - โรคผิวหนังอักเสบชนิดต่างๆ แต่จะเห็นรอยโรคแบบต่างๆ ที่ผิวหนัง

                        2.โรคทางระบบอื่นๆ ของร่างกาย เช่น ไตเรื้อรัง ตับอักเสบเรื้อรัง เบาหวาน ไทรอยด์เป็นพิษ เป็นต้น แตก็จะต้องมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย

                        3. สาเหตุทางจิตใจ เช่น เครียด วิตกกังวล ย้ำคิดย้ำทำ ซึมเศร้า เป็นต้น

                         ในเบื้องต้น หากมีอาการคันมาก ควรทานกลุ่มยาแก้แพ้ แก้คัน เช่น ไฮดรอกไซซีน (hydroxyzine) , chlorpheniramine (CPM) เป็นต้น พยายามหลีกเลี่ยงการเกา หลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการแพ้ หากอาการไม่ดีขึ้น หรือผิวหนังมีผื่นขึ้น ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ