ถามแพทย์

 • หลังขูดหินปูนกี่วันถึงจะสามารถอุดฟันได้ แล้วจะอุดได้กี่ซี่ ต้องกลับไปอุดฟันบ่อยไหม

 •  Kanoklak Saeyang
  สมาชิก
  การอุดฟันหมออุดให้กี่ซี่ แล้วต้องอุดฟันบ่อยไหม
  Kanoklak Saeyang  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Kanoklak Saeyang

  จริงๆแล้วการทำหัตถการในช่องปากใดๆนั้น สามารถทำไปร่วมกันได้ แต่เนื่องจากการขูดหินปูนอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตรงเหงือก จึงมักจะแนะนำให้เว้นการทำหัตถการใดๆร่วมไปกับการขูดหินปูนในวันเดียวกัน อาจจะเว้นช่วงประมาณ 3-7 วันก็น่าจะกลับไปทำหัตถการอื่นๆเช่นการอุดฟันได้

  การอุดฟัน เป็นวิธีการรักษาที่นำมาใช้ในระยะที่ฟันผุเข้าไปถึงชั้นผิวด้านใน แพทย์จะใช้วัสดุที่มีสีเหมือนฟันหรือมีความแข็งแรง เช่น พอร์เซเลน แร่เงิน หรือใช้วัสดุหลายชนิดรวมกัน อุดไปบริเวณที่มีรูฟันผุ

  ซึ่งจะอุดฟันกี่ซี่ ทันตแพทย์จะช่วยดูและพิจารณาจากความรุนแรงของฟันที่ผุหรือสึกให้ค่ะ สามารถอุดกี่ซี่ก็ได้ แต่ส่วนใหญ๋แพทย์จะเลือกเท่าที่จำเป็นต้องอุดจริงๆ และถ้าอุดมา ดูแลฟันได้ดี ไม่มีผุหรือสึกอีก ก็ไม่จำเป็นต้องกลับไปอุดบ่อยๆ ยกเว้นว่ายังมีพฤติกรรมใดๆที่ไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้ฟันผุหรือสึกหรือทำให้วัสดุที่อุดเอาไว้หลุดออกมา ก็จะต้องกลับไปอุดใหม่ โดยดูเป็นครั้งๆไปค่ะ