ถามแพทย์

  • คลำเจอเป็นก้อนๆตรงกกหู เกิดจากอะไร

  • คลำเจอเป็นก้อนๆตรงกกหูแนวขากรรไกร ไม่เจ็บ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะ

     สวัสดีค่ะ คุณ หนึ่งรัก ภักดี จันทร์ทอง

    บริเวณกกหูแนวขากรรไกร หากมีก้อน อาจเป็นก้อนจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ ต่อมไขมัน, ต่อมน้ำเหลือง, ต่อมน้ำลาย เป็นต้น

    แนะนำให้คุณ หนึ่งรัก ภักดี จันทร์ทอง สังเกตอาการดูก่อนนะคะ หากก้อนนั้นโตเร็ว กดเจ็บ บวมแดง แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูอาการอีกทีค่ะ