ถามแพทย์

 • รบกวนแพทย์ช่วยแปลผล CT Scan ที่ช่องท้องดังแนบ

 •  Kirati INT1994
  สมาชิก

  สวัสดีครับ รบกวนขอความอนุเคราะห์แปลผล CT Scan ได้หรือเปล่าครับ เป็นผลของผมเองครับ

  CT 128 SLICES ABDOMEN : WHOLE ABDOMEN

  Techinique : 3 mm thick axial section of whole abdomen with and without contrast.

  Findings:

  A 7 mm cyst is noted lateral segment Lt lobe liver, near falciform ligament.

  No dilatation of bile duct and no gallstones.

  The spleen and pancreas appear normal.

  Both kidneys show no stone and no hydronephrosis. There is nomal parenchyma  density and normal kidney size.

  The stomach, small bowel and large bowel are unremarkable.

  There is no ascites and no lymphadenopathy.

  A 11 mm diamater cyst is noted at anterior superior to urinary bladder with fibrous band from bladder to umbilicus. Mild thickening wall of urinary bladder at antero-superior portion.

  The included lung shows no pleural effusion.

  Impression:

  - A 1.2cm hypodensity nodule(or cyst) without enhancement is noted at medial segment Lt lobe.

  - A 7mm cyst is noted at lateral segment Lt lobe.

  - Note that, small nodule that seen by ultrasound may cannot be detected by CT

  - Suggest follow up CT 6 - 12 months.

  - A 11mm urachal cyst is noted

  Kirati INT1994  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Kirati INT1994

  จากผลดังแนบเป็น CT scan (เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์) ที่บริเวณช่องท้อง

  ผลอ่านว่ามีถุงน้ำขนาด 7 มิลลิเมตรที่ตับด้านขวา

  ไม่มีการขยายตัวผิดปกติของท่อน้ำดีหรือถุงน้ำดี

  ม้ามและตับอ่อนปกติ

  ไตไม่มีนิ่วหรือการบวมของไต เนื้อไตและขนาดของไตปกติ

  กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ๋ดูปกติ

  ไม่มีน้ำในช่องท้อง ไม่มีต่อมน้ำเหลืองโต

  พบถุงน้ำขนาด 11 มิลลิเมตรที่กระเพาะปัสสาวะด้านหนา และมีผนังกระเพาะปัสสาวะด้านหน้า หนาตัวขึ้นเล็กน้อย

  สรุปแล้วพบ ก้อน/ถุงน้ำขนาด 1.2 เซนติเมตรที่ตรงกลางของด้านซ้าย (ไม่ได้ระบุอวัยวะ) ถุงน้ำขนาด 7 มิลลิเมตรที่ตับด้านขวา มีถุงน้ำตรงกระเพาะปัสสาวะดังกล่าวไป ควรจะทำการติดตามด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทุก 6-12 เดือน