ถามแพทย์

  • ถ่ายเป็นมูกสีน้ำตาล ผิดปกติไหม ปกติมูกในอุจจาระสีอะไร

  •  Sârân Chinrâm
    สมาชิก
    พอดีผมมีอาการถ่ายเป็นมูกสีนํ้าตาลครับ ปกติแล้วมูกในอุจจาระเป็นสีอะไรหรอครับ มูกออกสีน้ำตาลนี้ปกติไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Sârân Chinrâm,

                        มูกที่ออกมากับอุจจาระ คือเมือก (mucus) หรือมูก ที่ถูกผลิตจากต่อมผลิตเมือกของเยื่อบุผิวของลำไส้ใหญ่ และมาคลุมเยื่อบุผิว เพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ของกากอาหารที่จะกลายเป็นอุจจาระ ดังนั้น เมื่อมีการถ่ายอุจจาระ ก็จะมีเมือกปนมาได้ แต่ก็จะมีในปริมาณไม่มากนัก และเมือกโดยปกติจะเป็นสีใส ดังนั้น การที่เมือกออกเป็นสีน้ำตาล อาจเกิดจากมีเศษของอุจจาระปนอยู่ หรือเกิดจากมีเลือดปน ซึ่งหากยังไม่มีอาการผิดปกติอื่นๆ เช่น ปวดท้อง ปวดเจ็บรูทวาร ถ่ายไม่สุด แนะนำควรสังเกตอาการไปก่อน หากเมือกที่ออกยังคงมีสีน้ำตาลในทุกครั้งที่ถ่ายอุจจาระ หรือเห็นมีเลือดปน หรือเมือกมีปริมาณมากผิดปกติ หรือมีอาการผิดปกติอื่นๆ แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ