ถามแพทย์

 • วิธีถอดสายปัสสาวะเพศหญิง ทำอย่างไร

 •  YO Tha
  สมาชิก
  วิธีถอดสายปัสสาวะเพศหญิงอย่างไรคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ YO Tha,

                       ขั้นตอนในการถอดสายสวนปัสสาวะออก ได้แก่

                     -  ล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดและใส่ถุงมือ หน้ากากอนามัย   

                     -  ให้ผู้ที่ใส่สายสวน นอนหงาย

                      - เตรียม Syringe สะอาด ขนาด 10 ซีซี  และภาชนะหรือถุงสำหรับใส่สายสวนปัสสาวะที่จะถอดออกให้พร้อม

                      - ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกด้วยน้ำสบู่และล้างออกด้วยน้ำ 

                      - ใช้ 70% Alcohol เช็ดบริเวณท่อที่จะดูดน้ำกลั่นออกมา  (ท่อสายสั้นที่มีที่ปิดอยู่) และใช้ syringe ดูดน้ำกลั่นออกให้หมด ในกรณีที่ไม่สามารถดูดน้ำออกมาได้ ห้ามดึงสายสวนออกเด็ดขาด เพราะจะเกิดอันตรายถึงขั้นทำให้ท่อปัสสาวะฉีกขาดได้ ดังนั้น หากดูดน้ำไม่ออก ให้ปรึกษาแพทย์

                       - ดึงสายสวนปัสสาวะออกด้วยความนุ่มนวล หากดึงไม่ออก หรือมีอาการเจ็บมากขณะดึง หรือเมื่อดึงออกมาแล้ว พบมีเลือดหรือน้ำหนองออกมา ให้รีบปรึกษาแพทย์โดยเร็ว

                      - ใส่สายสวนปัสสาวะที่ถอดออกบนภาชนะหรือถุงที่เตรียมไว้ และนำไปทิ้งในถุงขยะติดเชื้อ