ถามแพทย์

 • ตรวจdna เช็คว่าเราเป็นพ่อเด็ก ตรวจได้ตั้งแต่เมื่อไหร่

 •  wasin44
  สมาชิก
  ตรวจdna พิสูจน์ว่าลูกในท้องฝ่ายหญิง คือลูกเรา เราเป็นพ่อเด็ก ทำได้ตั้งแต่เมื่อไรครับ ต้องรอคลอดหรือตรวจได้ตั้ง อายุครรภ์กี่สัปดาห์ครับ ตรวจได้ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์? หรือมีวิธีตรวจอื่น อีกไหมครับที่เช็คได้ ว่าเราใช่พ่อเด็กไหม และตรวจได้ตั้งแต่เมื่อไร
  wasin44  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ wasin44

  การตรวจ DNA หรือตรวจยีน คือการตรวจการเปลี่ยนแปลงของยีน รวมทั้งตรวจจำนวน การเรียงตัว และโครงสร้างของโครโมโซม โดยใช้ตัวอย่างเนื้อเยื่อ เลือด ปัสสาวะ หรือน้ำลาย

  ในปัจจุบันมีการนำการตรวจ DNA มาใช้เพื่อวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับพันธุกรรมหรือเอามาใช้พิสูจน์บุคคล ความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือด โดยแพทย์จะเปรียบเทียบตัวอย่างเนื้อเยื่อหรือเลือดของผู้เข้ารับการตรวจทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ทางสายเลือด โดยผลจะแสดงว่าทั้งสองมีแนวโน้มเป็นพ่อลูกกันมากน้อยแค่ไหน

  การตรวจสามารถทำได้โดย

  -เจาะเลือดพ่อและเด็ก

  -เก็บเนื้อเยื่อจากทารกในกรณีที่ยังไม่คลอด ทำได้ 2 วิธีคือ

  1. การเจาะน้ำคร่ำ ทำได้ที่ประมาณไตรมาศที่ 2 มักทำที่ประมาณอายุครรภ์ 14-20 สัปดาห์

  2.ตรวจชิ้นเนื้อรก สามารถทำได้ที่ประมาณอายุครรภ์ 11-14 สัปดาห์

  แนะนำปรึกษาสูตินรีแพทย์ผู้ดูแลการตั้งครรภ์เรื่องการเก็บเนื้อเยื่อจากทารกค่ะ ถ้าแพทย์ประเมินว่าเสี่ยงหรืออาจมีอันตรายต่อแม่และเด็กอาจจะต้องทำการตรวจพิสูจน์ DNA เมื่อเด็กคลอดออกมาแล้ว